O nas

Karol Stopka (1997-2016 r.)

Koniec lipca 2015 – diagnoza: złośliwy nowotwór mózgu!

Wieść o chorobie Karola  rozchodzi się błyskawicznie.
Podhalańska młodzież podrywa się do walki z nierównym przeciwnikiem  o swojego kolegę dodając nadziei i otuchy , wyzwalając swoiste „pospolite ruszenie”.
Na Podhalu stało się coś, czego nigdy w na taką skalę nie było. Dobroć rodziła Dobroć! Wychodząc daleko poza Podhale, ale i poza granice Polski .
Jeszce za Życia Karola rodzice podjęli decyzję –  tej Dobroci nie wolno zmarnować! Zapał Młodych i Starszych trzeba wykorzystać i tak w lutym 2016 roku została zarejestrowana fundacja nazwana od młodego Karola.
Niestety 30 listopada 2016 r. – Karol przegrał walkę z chorobą.
Jego pogrzeb stał się manifestacją  młodości, talentów muzycznych i wokalnych, utwierdzając nas rodziców – Fundatorów, o słuszności powołania lokalnej organizacji .
Naszym mottem jest: „Niech dobro okazane drugiemu człowiekowi, powróci do Was ze stokrotną siłą”
MŁODOŚĆ – osiemnastoletni, na progu dorosłego życia, wierny Bogu, syn, brat, wnuk, chłopak, przyjaciel, kolega, wysportowany z wieloma pasjami i planami na przyszłość...
TALENT - lutnictwo którego uczy się u mistrzów tego fachu w zakopiańskim Liceum Plastycznym, muzykant - prymista - ciągle udoskonalający swoją grę
PODHALE - od najmłodszych lat zainteresowany góralszczyzną i kulturą Małej Ojczyzny, należał do dziecięcego zespołu „Mali Bystrzanie” i młodzieżowego „Watra``, zafascynowany górami...

O FUNDACJI

Fundacja ma na celu  wsparcie psychologiczne, rehabilitacyjne szczególnie  dla dzieci i młodzieży głównie uzdolnionej nie wykluczając osób starszych, które zachorowały na choroby onkologiczne i ich następstwami oraz wsparcie ich rodzin, samodzielnie lub we współpracy z podobnymi organizacjami polskimi i zagranicznymi .
Nasza fundacja nie ogranicza się do dotkniętych chorobą nowotworową, jest wrażliwa na wszelkie sygnały o konieczności wsparcia w walce o drugiego człowieka, w pomocy powrotu do normalnego życia w swoim społeczeństwie.
Dzieci, młodzież uzdolniona ma szczególne miejsce i celem Fundacji jest rozwijanie ich zdolności artystycznych, sportowych…
Dbamy również o zachowanie więzi społecznych, kulturowych i patriotycznych w naszym regionie, mając w pamięci „Pospolite Ruszenie” które wyzwolił nasz patron –  śp. Karol Stopka organizując spotkania z muzyką Podhala.

Nasz Zarząd

NASZE SPRAWOZDANIE

Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Na aktywa składają się:

PLN

GOTÓWKA

PLN

KONTO ZŁOTÓWKOWE

PLN

KONTA WALUTOWE
Sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 OBEJMUJĄCY OKRES OD 15.02.2016 DO 31.12.2016 roku I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Dane Nazwa: FUNDACJA KAROLA STOPKI MŁODOŚĆ -TALENT-PODHALE Siedziba firmy: 34-521 NOWE BYSTRE 119 Inne dane...